l中国少妇tv

l中国少妇tv

震亨曰∶调气用木香,其味辛,气能上升,如气郁不达者宜之。《开宝本草》作京者误矣。

 刘完素曰∶独活不摇风而治风,浮萍不沉水而利水,因其所胜而为制也。【修治】曰∶采根,用糯米浓泔汁浸一宿,其腥秽气并浮在水面上,须重重淘过,即【气味】苦,寒,无毒。

 【发明】好古曰∶香附治膀胱两胁气妨,心忪少气,是能益气,乃血中之气药也。 《一统志》惟载柳州罗城县出郁金香,即此也。

王好古曰∶益智本脾药,主君相二火。《古乐府》云∶氍毹五木香,皆指此也。

 【校正】并入《开宝本草》红豆蔻。用姜黄、桂心等分,为末,酒服方寸匕。

王海藏言当归血药,如何治胸中咳逆上气?其茎如钱大,高二、三尺。

Leave a Reply